Vepra Arti

Piktorët

Lista e Artistëve

  • Fatmir Carkanji
  • Pashk Përvathi
  • Kujtim Buza
  • Zef Shoshi